čestné prohlášení

27.02.2021

Podle nařízení vlády je pro pacienty z jiného okresu povolena cesta k lékaři pouze po předložení čestného prohlášení.

Odkaz na čestné prohlášení v odkazu:

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf